Menu

 1. Загальні положення Угоди

1. Ця Угода визначає умови і правила користування Геопорталом відкритих даних , що публікується в мережі Інтернет і регулює відносини між Правовласником Геопорталу (далі - Правовласник) і Користувачем.

2. Користування Геопорталом означає, що Користувач ознайомлений і приймає всі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень. Користування Геопорталом на інших умовах не допускається.

3. У разі незгоди з умовами цієї Угоди Користувач повинен відмовитися від користування Геопорталом.

4. Правовласник має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція цієї Угоди вступає в силу з моменту її опублікування в мережі Інтернет.

5. Ця Угода діє протягом невизначеного терміну.

2. Предмет Угоди

1. Предметом цієї Угоди є користування Геопорталом, опублікованого в мережі Інтернет шляхом надання доступу до його відомостей в існуючому на даний момент вигляді, а також при будь-якому його розвитку, зміні, доповненні (розширенні).

2. Правовласник є власником відомостей Геопорталу.

3. Відносини, пов'язані з використанням відомостей Геопорталу, регулюється нормами чинного законодавства України.

4. Використання відомостей Геопорталу здійснюється на безоплатній основі.

5. Доступ до відомостей Геопорталу здійснюється 24 години 7 днів на тиждень, за винятком випадків профілактичних робіт, аварій або збоїв в програмно-апаратних комплексах, а також періодів тестування та дослідної експлуатації для окремих систем і веб-картографічних сервісів.

3. Загальні відомості про Геопортал

1. Геопортал є інформаційно-довідкової геоінформаційної системою і призначена для надання відомостей про геодані необмежено широкому колу користувачів для власних потреб.

2. Всі відомості Геопорталу є загальнодоступними.

3. Вихідними даними для створення Геопорталу є заздалегідь підготовлені відомості локальних земельно-інформаційних систем.

4. Публікація картографічних сервісів на Геопорталі здійснюється в системі координат WGS 1984.

4. Умови використання відомостей Геопорталу

1. Будь-які відомості Геопорталу, включаючи картографічні матеріали, призначені виключно для некомерційного використання.

2. Будь-яке копіювання відомостей Геопорталу, їх відтворення, переробка, поширення, розміщення у вільному доступі (опублікування) в мережі Інтернет, будь-яке використання в засобах масової інформації та (або) в комерційних цілях забороняється.

3. Всі відомості на Геопорталі захищені законодавством про захист інформації і про інтелектуальну власність.

5. Відповідальність Користувача

1. Користувач повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з будь-яким використанням (неможливістю використання) відомостей Геопорталу, включаючи оцінку їх надійності, повноти і ступеня корисності.

2. Правовласник не несе відповідальності за, точність, повноту та актуальність відомостей Геопорталу, ступінь відповідності цих відомостей запитам і потребам Користувача.

3. Правовласник не несе відповідальності за порушення роботи Користувача, можливі прямі і (або) непрямі збитки, в тому числі збитки моральний і (або) майновий, завдані в результаті використання або неможливості використання відомостей Геопорталу.

6. Інші умови

1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

2. У разі порушення Користувачем положень цієї Угоди Правовласник має право вжити відповідних заходів на захист своїх інтересів, в тому числі авторських прав на відомості Геопорталу.

Зв'яжіться з нами

Якщо у Вас виникли питання чи пропозиції зв'яжіться з нами і ми обов'язково дамо відповідь.

Івано-Франківська область

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 2

Тел.: +380 (0342) 53-43-70

Email: umaoda@meta.ua

Геопортал розроблено на платформі SOFTPRO:Містобудівний кадастр та програмних засобах з відкритим кодом (Open Source)